Persoonsgegevens

13.1. Het verzamelen van persoonsgegevens ten behoeve van de verkoop op afstand is verplicht. Deze informatie is essentieel voor de verwerking en versturing van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

13.2. VIPriva is onderworpen aan de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, welke rekening houdt met de EU-richtlijnen van 24 oktober 1995.
Die wet voorziet dat ondernemingen die persoonsgegevens verzamelen de toestemming moeten hebben van de betrokken persoon. De gegevens moeten nauwkeurig zijn en moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot zijn persoonsgegevens en moet het recht hebben om ze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet wordt de verwerking van de persoonsgegevens van cliënten geregistreerd bij de commissie tot bescherming van het privéleven. De cliënt beschikt over een recht op toegang, een recht tot aanpassing, een recht tot verbetering en van afschaffing van de betreffende gegevens dat hij kan uitoefenen bij VIPriva.

13.3 De VIPRIVA is een informatieve boodschap die één tot twee keer per week rechtstreeks in uw maillbox zult ontvangen. U hoeft dus niet meer te surfen naar allerlei sites en u ook niet in te schrijven op tientallen newsletters. Wij houdden u op de hoogte van de beste aanbiedingen binnen een beperkte periode (flash verkopen, voorraadverkopen, speciale acties, soldden, privé verkopen, wedstrijden, spellen,…) Door in te schrijven op de newsletter van VIPRIVA, bent u zeker dat : 

 

  • U op de hoogte wordt gehouden van het beste op het web in één enkele boodschap die u mailbooxx niet zal overladen. 
  • U informatie krijgt die niet altijd wordt vermeld op de sites. 
  • Om de beste nieuwsbrieven van onze partners en sponsors ontvangen (http://www.coregistration.be/partners/partners.html). Uw gegevens kunnen aan onze partners, waaronder Bisnode Belgium NV (Researchdeef 65, 1070 Anderlecht), worden overgemaakt zodat zij of andere bedrijven (zoals commerciële partners, partners uit de liefdadigheidssector, uit de publieke sector of uit het verenigingsleven of belangen- en opiniegroepen) u gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen bezorgen, eventueel gebaseerd op uw marketing profiel, of uw gegevens kunnen gebruiken voor het uitvoeren van marktonderzoek. Uw gegevens kunnen eveneens gebruikt worden om gegevens reeds aanwezig in de database van deze bedrijven te valideren, te koppelen, aan te vullen of te verbeteren (meer informatie op www.bisnodeenu.be).

 

13.4 U kunt op elk moment contact met ons opnemen via een brief naar info(a)Advinci.be.   U kunt uw profiel ook op elk moment aanpassen of u uitschrijven door in de loggen op de homepage. 

 

13.5 Als een lid niet langer aanbiedingen van VIPRIVA in zijn mailbox wenst te ontvangen, kan hij VIPRIVA dat op elk moment laten weten via een brief, met vermelding van zijn e-mailadres en vergezeld van een kopie van zijn ideentiteitskaart, naar het volgende adres: VIPRIVA by Advinci sprl 19 Avenue des Volontaires 1660 Bruxelles. Dat kan ook via een e-maail naar info(a)Advinci.be. 

 

13.6 Elk gebruik van de persoonlijke gegevens van een internaut door de VIPRIVA gebeurt op baasis van zijn toestemming. Deze toestemming wordt gegeven via het inschrijvingsformulier op de site VIPRIVA, of via de wedstrijdspellen of op de sites van partners van VIPRIVA. VIPRIVA beschermt de persoonlijke gegevens en de privacy van haar ledeen overeenkomstig de strengste Europese richtlijnen en de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de beschermingg van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

13.7 VIPRIVA verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te respecteren, de persoonlijke gegevens die het Lid meedeelt niet door te geven aan derden, behalve in de gevallen die in deze overeenkomst zijn opgenomen. 

 

13.8 VIPRIVA verbindt zich er ook toe alle technische en organisatorische middelen aan te wenden omm de veiligheid van de gegevens te garanderen en ze te beschermen zoals in deze overeenkomst is afgesproken. Om deel te nemenn aan het wedstrijdspel, moet de deelnemer een formulier invullen en valideren. Op dat formulier vermeldt hij zijn correcte ggegevens (aanspreektitel, naam, voornaam, adres, postcode, plaats, land, geboortedatum) en klikt vervolgens “valideren” aan. Als dde deelnemer zich al dan niet wil abonneren op newsletters en aanvaardt promotionele aanbiedingen te ontvangen zoals aankonddigingen van prijsverlagingen en gecombineerde aanbiedingen van partnerbedrijven, dan vinkt hij het vakje “ja” of “nee” aan en kliktt vervolgens op “valideren”. Door “ja” aan te klikken bevestigt de deelnemer zijn voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toeestemming om de “promos” van de partnerbedrijven te ontvangen, overeenkomstig de artikelen 13 tot 15 van de Belgische wet vaan 11 maart 2003 over bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij (omzetting van de richtlijn 2000/31/CE van hett Europees parlement en van de Commissie van 8 juni 2000). De formulieren worden dan automatisch geregistreerd en gekopppeld aan de gegevens van de deelnemers. Door in te schrijven, bevestigt de deelnemer dat hij de voorwaarden van dit regleement integraal en zonder enig voorbehoud aanvaardt en hij er zich strikt aan zal houden. Uw gegevens worden in ons bestandd VIPRIVA, internetsite van het bedrijf Advinci sprl 19 Avenue des Volontaires 1160 Bruxelles. Opgenomen om u op de hoogte tee houden van onze activiteiten U kan uw gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen. Uw gegevens kunnen aan andere bedrijven worden overgemaakt zodat ook zij u gepersonaliseerde promotionele aanbiedingen kunnen bezorgen.